Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım

Derneğimiz 16 Kasım 2019 saat 19.00'da dernek merkezimizde, Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 23 Kasım 2019 saat 19.00'da aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.


Gündem;

1. Açılış,yoklama,saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

2. Divan Kurulunun seçilmesi

3. Faaliyet ve Denetleme raporlarının ibrazı

4. Yönetim ve Denetleme Kurulu seçilmesi

5. Dilek,temenniler ve kapanış.