Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluğun sağlanaması sebebiyle 23 Kasım 2019 saat 19.00'da dernek merkezimizde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.


Gündem;

1. Açılış,yoklama,saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

2. Divan Kurulunun seçilmesi

3. Faaliyet ve Denetleme raporlarının ibrazı

4. Yönetim ve Denetleme Kurulu seçilmesi

5. Dilek,temenniler ve kapanış.